Over ons

De Florentina Foundation

Kinderen in Tanzania op bij school

over Florentina Foundation

Florentina Foundation heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de (educatieve) ontwikkeling van gemarginaliseerde doelgroepen (kinderen en hun directe omgeving, waaronder ouders en families) in ontwikkelingslanden. Florentina Foundation wil haar doel bereiken via het opzetten van educatiecentra, waarin scholen centraal staan. En daarnaast wil zij programma’s ontwikkelen op het gebied van hygiëne, gezondheid, ‘family planning’ en dergelijke.

Florentina Foundation wil projecten opzetten en ondersteunen die duurzaam worden ingebed in de lokale omgeving en omstandigheden en die uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Door (de giften van) sponsoren is de Florentina Foundation in staat haar doelstelling te bereiken. Het bestuur van de stichting werft sponsoren en streeft een grote betrokkenheid na tussen de sponsoren en de projecten en realiseert dat o.a. door het organiseren van ‘support trips’ naar de projecten, gecombineerd met de operationele en financiële realisatie van die projecten. Deze ‘support trips’ hebben als doelstelling de sponsoren naast een financiële bijdrage ook een fysieke en professionele bijdrage te laten leveren aan projecten.

Een project dat onder toezicht van de Florentina Floundation wordt opgezet beslaat een periode van maximaal 10-15 jaar. De eerste vier jaren, de ontwikkelingsperiode, houdt de stichting toezicht op de uitvoering en heeft zij de financiële controle over het project. In de daarop volgende jaren wordt de betrokkenheid van de Florentina Foundation gelijkmatig afgebouwd en het (financieel) management lokaal ingebed. Vervolgens dient het project zelfvoorzienend te zijn, onder meer door inkomen genererende projecten.

Florentina Foundation

Helpt lokale ondernemers (educatieve) projecten opzetten en ondersteunen die duurzaam worden ingebed in de lokale omgeving en die uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.

Bestuursleden

Sponsorgeld

Van het sponsorgeld gaat
98,3% naar de gesteunde projecten

Zelfvoorzienend

De stichting steunt projecten die op termijn zelfvoorzienend zijn

projectbezoek

Het is mogelijk om elk project te bezoeken

Kees Terhell & Patricia McCauley

Bestuurslid & mede-oprichter

Lotte van Selm

bestuurslid

Rob Boogaard

Voorzitter en mede-oprichter

Luc van Lent

Penningmeester

Bert Posthumus

Bestuurslid

Elsa Weelink

Bestuurslid

Margot Delleman

Bestuurslid

Onze Programma's