Middelbare school

Een beter toekomstperspectief door het bieden van vervolg onderwijs.

Het bieden van meer toekomstperspectief

Het succes van de basisschool zorgde voor de behoefte aan het verzorgen van vervolgonderwijs aan de kinderen.  Dit om te voorkomen dat leerlingen direct een baan zoeken na de lagere school, of vervallen in de thuissituatie waar het runnen van een eenvoudige boerderij soms het maximaal haalbare is. Zeker voor de kinderen die veel meer in hun mars hebben, of een ander leven willen opbouwen wilden we meer toekomstperspectief bieden.

Florentina Foundation heeft meegeholpen aan de bouw van een middelbare school. Het middelbare school gebouw biedt plaats voor vier klassen in het Tanzaniaanse middelbare onderwijssysteem en beschikt over twee laboratoria voor lessen in scheikunde. Dit is een vereiste van de Tanzaniaanse overheid om erkende diploma’s te kunnen uitgeven.

Meer kansen met meer onderwijs

Met de middelbare school, inclusief boarding houses, wordt veel kinderen een veel beter perspectief geboden om zich te ontwikkelen. Het vergroot de kans op een goede baan en het biedt meisjes ook de kans niet (te)snel in het huwelijk te treden en meer geëmancipeerd te raken. Dit streven sluit goed aan bij de basisdoelstellingen van het Elizabeth Center.

Onze Programma's