Uhai Center

Kolila Village, Tanzania

Het Uhai Center is een buurtcentrum, gestart in 2020, dat zich sterk maakt voor een zelfvoorzienende generatie. Dit doet zij door geïsoleerde en gediscrimineerde vrouwen en hun kleine kinderen, en jeugd handvatten te geven zodat ze in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Dit gebeurt door middel van opleiding en de ontwikkeling van inkomsten generende projecten.

Programma in Tanzania

Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie heeft zuster Immaculati, met behulp van de Florentina Foundation, voedsel en ander materiaal verspreid in de gemeenschap van Kolila Village. Het Uhai Center speelde hierin een cruciale rol: dit was namelijk de plek waar de goederen bijeengebracht en verspreid werden.

Deze periode maakte heel duidelijk dat de gemeenschap kwetsbaar is. En wat de impact is van natuurrampen, zoals een pandemie, droogte en overstromingen. De stichting ondersteunt daarom de uitbreiding van het buurtcentrum voor hulp in de omgeving. Meer specifiek voor de kwetsbare groepen, namelijk alleenstaande moeders en de jeugd.

Het Uhai Center bestaat op dit moment uit een groentetuin, bananenplantage, weide voor koeien en geiten, winkel, recreatieruimte, werkruimten voor startende ondernemers en dagopvang voor kinderen.

Het Uhai Center heeft de volgende doelen:

·     Bijdragen aan de praktische vaardigheden van de doelgroep, zodat zij als ondernemers kunnen starten; de jeugd die weinig of geen kans heeft op formeel onderwijs begeleiden in het verkrijgen van technische/beroepsmatige vaardigheden;

·     Het verbeteren en bevorderen van de voedselzekerheid in kwetsbare huishoudens;

·     Bewustwording creëren van preventieve gezondheidszorgen de daarmee gepaarde problematiek, hierbij is er specifieke aandacht voor kinderen;

·     Alle jongeren bewust maken van hun verantwoordelijkheid als leden van de gemeenschap door bij te dragen aan hun eigen toekomst;

·     Om samenwerkingsplannen met andere organisaties of individuen te vergroten, nationaal of internationaal, die dezelfde belangen nastreven als het Uhai Center;

·     Het bewustzijn vergroten van aanvaardbare gezondheidsnormen onder jongeren, de volgende generatie vaders;

·     Uhai Centrum is zeer gericht op ‘empowerment’ van de jeugd met de basisvaardigheden in informatiecommunicatietechnologie (ICT). Dit is erg belangrijk, want door technologische ontwikkelingen zijn jongeren gebaat bij basiskennis van computers. Zo kunnen ze op de arbeidsmarkt concurreren met andere jongeren;

·     De organisatie laten registreren volgens de wet- en regelgeving voor Gemeenschapsorganisaties.

Florentina Foundation

Helpt lokale ondernemers (educatieve) projecten opzetten en ondersteunen die duurzaam worden ingebed in de lokale omgeving en die uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.

Over ons

sponsorgeld

Van het sponsorgeld gaat
98,3% naar de gesteunde projecten

Zelfvoorzienend

De stichting steunt projecten die op termijn zelfvoorzienend zijn

projectbezoek

Het is mogelijk om elk project te bezoeken