ANBI & jaarrekening

De Florentina Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 kunnen donaties / giften alleen onder de categorie  “Giften” op het aangifteformulier worden opgenomen als de instelling aangemerkt is als ANBI.

De Florentina Foundation heeft de ANBI erkenning ontvangen voor “onbepaalde tijd”.

Gegevens ten behoeve van ANBI status:

stichting Florentina
kvk nummer 32114860
fiscaal nummer: 8161.24.826

adres:
Dr Anthon vd Horstlaan 48
1411 DB Naarden

telefoon 06-51 275 704
e-mail: info@florentinafoundation.org

beleidsplan en beloningsbeleid:
klik hier

doelstelling van de Florentina Foundation is een bijdrage leveren aan de educatieve ontwikkeling van gemarginaliseerde doelgroepen (kinderen en hun directe omgeving waaronder ouders en families) in ontwikkelingslanden.

verslag uitgeoefende activiteiten:
klik hier

financiële verantwoording:
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022