Maternity Waiting Home

Butajira, Ethiopië

In 2013 is de Florentina Foundation in Ethiopië in samenwerking met VSO (Voluntary Service Overseas) de ontwikkeling gestart van een wachthuis voor zwangere vrouwen, een Maternity Waiting Home (MWH). Het wachthuis werd gebouwd in de omgeving van het hospitaal van Butajira, 150 km ten zuidwesten van Addis Ababa, en heeft als doelstelling de moeder- en kindersterfte bij de geboorte te beperken.

Een 'maternity waiting home' is er voor vrouwen die ver van een ziekenhuis wonen, en die in hun huidige of vorige zwangerschap complicaties hebben ervaren. Zo kunnen honderden vrouwen jaarlijks dichtbij goede zorg zijn om ernstige complicaties - zoals bloedingen en doodgeborenen - te voorkomen. Inmiddels is een wachthuis standaardbeleid van de Ethiopische overheid geworden, en zijn er wachthuizen bij meer dan 2000 "health centers" (gezondheidsklinieken). Toen wij die in Butajira lieten bouwen waren er minder dan tien in het hele land.

Florentina Foundation heeft het project afgerond en overgedragen aan het ziekenhuis.

In Ethiopië stierven er op dat moment zo’n 30 op 1000 kinderen bij de geboorte. Ter vergelijking: in ons land was dat 3 op 1000. De oorzaken liggen in de slechte wegen en het gebrek aan vervoer, maar ook in de ondergeschikte positie van de vrouw en de sterke traditie van thuisbevallingen. Oud-bestuurslid Tienke Vermeiden (projectmanager, onderzoeker) en haar partner Floris Braat (tropenarts) zagen dagelijks de gevolgen hiervan in het ziekenhuis waar ze van 2013 tot 2015 werkten in het zuiden van Ethiopië. Na een urenlange thuisbevalling kwam 2 tot 3 maal per week een vrouw binnen met een gescheurde baarmoeder; het kindje was dan vaak al overleden. Om de gewoonte van de thuisbevalling te doorbreken zetten Floris en Tienke met de lokale medewerkers een Maternity Waiting Home op, een wachthuis voor zwangere vrouwen. Vrouwen kunnen hier de laatste weken van hun zwangerschap verblijven in nabijheid van goede zorg. Het wachthuis is met name gericht op vrouwen met risicofactoren zoals een meerlingzwangerschap, oplopende bloeddruk of complicaties tijdens een vorige zwangerschap.

Florentina Foundation was verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van het project. VSO en Butajira Ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor de lokale coördinatie van de activiteiten. De activiteiten die mogelijk waren middels steun van de Florentina Foundation en andere Nederlandse donateurs:

  • Bouw van het Maternity Waiting Home (MWH) en officiële opening in mei 2015;
  • Onderzoek om inzicht te krijgen in de kritische succesfactoren van een MWH;
  • Opstellen van een MWH-richtlijn;
  • Bezoeken van omliggende Health Centers, om ze op de hoogte te stellen van het MWH en op de hoogte te stellen van het MWH en de selectiecriteria (afstand & hoog-risico zwangerschappen);
  • Voorzien van MWH-vrouwen van voedsel en vergoeden van transport, gezien als belangrijke barrières voor een verblijf in het MWH;
  • Jaarlijkse bezoeken door Florentina Foundation aan het project om de voortgang te bespreken en toekomstplannen te maken.

Geen projecten gevonden

Florentina Foundation

Helpt lokale ondernemers (educatieve) projecten opzetten en ondersteunen die duurzaam worden ingebed in de lokale omgeving en die uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.

Over ons

sponsorgeld

Van het sponsorgeld gaat
98,3% naar de gesteunde projecten

Zelfvoorzienend

De stichting steunt projecten die op termijn zelfvoorzienend zijn

projectbezoek

Het is mogelijk om elk project te bezoeken