Waterreservoir

Het ondergrondse 30.000 liter waterreservoir voorziet het Elizabeth Center van schoon water.

Schoon water is een schaars goed

Water is een basisbehoefte en schoon water is een schaars goed in Tanzania. Alle schoolgebouwen zijn daarom uitgerust met dakgoten. Deze vangen het regenwater op dat naar een ondergronds 30.000 liter water reservoir gaat dat tussen de gebouwen van de lagere school ligt. Florentina Foundation heeft meegewerkt aan de bouw van het waterreservoir. Met het waterreservoir wordt (drink)water opgeslagen, ook voor irrigatiedoeleinden. Dit hele systeem levert de gemeenschap inzicht op hoe met schaarse goederen optimaal kan worden omgegaan. Het betekent ook kostenbesparing. Want daar waar het water schaars is, is schoon drinkwater relatief duur. Terwijl het in de regentijd ‘gratis’ kan worden opgevangen. Wel is er onderhoud nodig aan dit goed uitgewerkte watersysteem. De dakgoten zorgen er tegelijkertijd voor dat het ‘schoolplein’ bij hevige regenval geen grote modderpoel wordt.

 

Onze Programma's