Verblijf in het hostel van het Elizabeth Center

Slapen op het Elizabeth Center in een veilig en hygiënisch hostel

Overnachten op het Elizabeth Center

Vrij snel na de start is een klein, maar veilig en hygiënisch hostel gebouwd op het terrein van het Elizabeth Center. Deze hostel biedt ruimte aan maximaal vier mensen. Dit kunnen vrijwilligers zijn die daar voor kortere of langere tijd verblijven en voor hun kost en inwoning willen betalen. Dit levert het Elizabeth Center weer inkomsten op. Ook zusters die een (tijdelijke) bijdrage leveren als trainee verblijven hier regelmatig.

Meld je aan!

Wil je ook een tijdje op het Elizabeth Center verblijven als vrijwilliger?  Bij interesse, neem vooral contact met ons op.

Onze Programma's