Op zoek naar nieuw project

Oost-Afrika

De Florentina Foundation is momenteel op zoek naar een nieuw project in Oost-Afrika om te steunen

Florentina Foundation zal elk project op haalbaarheid toetsen op basis van de volgende uitgangspunten:

  • het project moet voortkomen uit een lokale vraag, gericht op educatie (van kinderen) en hun ‘lokale omgeving’;
  • het project moet overdraagbaar zijn aan het lokale management;
  • het project moet duurzaam voorzien in lokale behoeftes;
  • na de ontwikkelingsfase moet de exploitatie uiteindelijk op eigen benen staan;
  • er moet een begroting zijn voor de totale ontwikkeling van het project;
  • er moet een exploitatiebegroting zijn voor de ontwikkelings- en afbouwfase;
  • het lokale management en de bestuursleden dienen bekend te zijn;
  • het project moet lokaal draagvlak hebben bij de bevolking en de politiek;
  • Florentina Foundation moet eigen bestuurders hebben die bereid zijn het project te begeleiden;
  • Florentina Foundation moet langdurig sponsoren hebben die minimaal garant staan voor een belangrijk percentage van de totale financiële begroting.

Ben jij betrokken bij een project waarvan je denkt dat het in aanmerking komt? Neem dan zeker contact met ons op.

Geen projecten gevonden

Florentina Foundation

Helpt lokale ondernemers (educatieve) projecten opzetten en ondersteunen die duurzaam worden ingebed in de lokale omgeving en die uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.

Over ons

sponsorgeld

Van het sponsorgeld gaat
98,3% naar de gesteunde projecten

Zelfvoorzienend

De stichting steunt projecten die op termijn zelfvoorzienend zijn

projectbezoek

Het is mogelijk om elk project te bezoeken