Sister Immaculati Scholarship Fund

Het Sister Immaculati Scholarship Fund biedt veelbelovende en hulpbehoevende kinderen de mogelijkheid op een vervolg opleiding.

Kinderen verdienen de mogelijkheid om door te leren

Ieder jaar doneert Stichting Florentina via het Sister Immaculati Scholarship Fund het schoolgeld voor de meest veelbelovende maar ook meest hulpbehoevende leerlingen. De kinderen zijn zorgvuldig geselecteerd door de zusters. Doelstelling is om een breed scala van kinderen een kans te bieden op vervolg onderwijs. Er zijn diverse criteria waarop kinderen geselecteerd worden. Hierbij wordt gekeken naar de motivatie van het kind en de hulpbehoevendheid van de ouders.

Zorg voor kost en inwoning

Het Sister Immaculati Scholarship Fund zorgt voor kost en inwoning van de leerling gedurende vier jaar. De jaarlijkse kosten per kind bedragen €500,-. Inmiddels hebben .. kinderen dankzij het Sister Immaculati Scholarship Fund een basisopleiding afgerond. Op dit moment volgen nog  .. x aantal kinderen het programma.

Help mee en doneer!

We willen dit programma graag de komende jaren voortzetten. Je kunt daar bij helpen door te doneren aan het Sister Immaculati Scholarship Fund.  

Onze Programma's