Kleuter- en lagere school

Met de kleuter- en lagere school wordt de basis gelegd voor elk kind.

Basisonderwijs, de start voor elk kind

Bij de oprichting van het Elizabeth Center in 2006 heeft Florentina Foundation meegeholpen om direct enkele schoolgebouwen voor zowel de kleuters als de leerlingen voor de lagere school te bouwen. Hiermee is er plaats voor negen klassen, waarvan zeven in het Tanzaniaanse lagere schoolsysteem. Hierdoor wordt de primaire doelstelling gerealiseerd: cognitief onderwijs, met elke dag voeding. Wat voor de kinderen echter ook belangrijk is, is sport en spel, leren ‘acteren’ en op een sociale manier met elkaar omgaan. Aan deze aspecten wordt dan ook veel aandacht besteed met het dagelijkse ritueel bij de start van de schooldag (in de rij staan, volkslied zingen en ‘fitness’).

Sport, spel en dans

Wat voor de kinderen echter ook belangrijk is, is sport en spel, leren ‘acteren’ en op een sociale manier met elkaar omgaan. Aan deze aspecten wordt dan ook veel aandacht besteed met het dagelijkse ritueel bij de start van de schooldag (in de rij staan, volkslied zingen en ‘fitness’). Er worden bovendien veel ‘toneelstukjes’ en dans opgevoerd in de multifunctionele hal met name bij festiviteiten zoals de uitreiking van diploma’s, de afsluiting van het jaar.

Onze Programma's