Uitbreiding boerderij en bananen­plantage

De boerderij en bananenplantage bieden de basis voor de voedselvoorziening.

Zelfvoorzienend in voedsel

Snel na de start van het Elizabeth Center hebben de zusters een boerderij opgezet. Doel is om meer zelfvoorzienend te zijn. Het levert voedsel op voor de school en de mogelijkheid voor extra inkomsten door het fokken en verkopen van koeien, varkens, geiten en kippen.  Deze inkomsten kunnen weer gebruikt worden voor de exploitatie van de school. Daarnaast levert de boerderij ook werkgelegenheid op voor een aantal mensen uit de omgeving.

Zorg voor de lokale gemeenschap

De boerderij draagt ook bij aan de lokale gemeenschap.  De zusters stellen soms vee ter beschikking aan ouders van de schoolkinderen in de omgeving, waarmee zij een eigen veestapel kunnen opbouwen en het geleende vee weer met rendement (extra vee) terugbetalen; een gezonde manier van ’micro finance’. Ook kunnen de ouders in agrarische producten het lesgeld van hun kinderen betalen. Inmiddels is er naast de boerderij een grote bananenplantage opgezet. Deze legt de basis voor voeding voor elke dag. Daarnaast worden de bananen op de lokale markt verkocht. Dat zorgt voor extra inkomsten voor het Elizabeth Center.

Help mee en doneer!

Wil je meehelpen met de uitbreiding van de boerderij en de bananenplantage? Doneer hier!

Onze Programma's