Nieuwjaarswensen 2023

Allereerst willen wij jullie vooral een gezond én succesvol nieuwjaar toewensen.

Beste Vrienden van Stichting Florentina,

Allereerst willen wij jullie vooral een gezond én succesvol nieuwjaar toewensen. Dat 2023 een jaar met veel positieve ontwikkelingen mag worden.

Na een roerig 2022 met wereldwijd grote veranderingen en onzekerheid blijkt voor ons allen eens te meer hoe belangrijk veiligheid, stabiliteit, gezondheid én klimaat zijn.

Met de Stichting Florentina zijn wij met deze onderwerpen en verschillende projecten in Oost-Afrika al bijna 20 jaar actief. Niet alleen het bestuur is hiermee drukdoende. Met name in Tanzania (en Ethiopië) zijn vooral onze lokale partners, zoals zuster Immaculati en haar collega’s, steeds met hart en ziel bezig.

Maar ook al onze trouwe supporters, die deze nieuwsbrief krijgen, zijn sinds jaar en dag actief betrokken door: professionele inzet, financiële bijdragen, als deelnemer aan een support trip, of door ‘het verhaal van de stichting’ aan familie, vrienden en kennissen door te vertellen. Ook dit laatste werpt zijn vruchten af, want hoort zegt het voort.

Daarmee weten wij de projecten, waar noodzakelijk, goed te ondersteunen, terwijl ter plekke steeds meer zelf gerealiseerd wordt. Ook financieel. Inmiddels heeft onze Stichting het Uhai Center in Tanzania ook in het zadel geholpen. Dit is weer een nieuw initiatief van Zuster Immaculati. Met jullie steun weten veel jonge moeders met hun kinderen zich zodoende gesteund een (werkzaam) leven op te bouwen dat perspectief biedt. Vaak nadat ze door hun mannen in de steek zijn gelaten.

Wij danken jullie dan ook van harte voor het continue vertrouwen.

2023 staat in het teken van het Uhai Center:

  • We zullen dit jaar de steun aan het Uhai Center verder concretiseren en uitbreiden. Door middel van een behoefteanalyse willen we onderzoeken op welke vlakken we de jonge vrouwen die een beroep doen op het Uhai Center het beste kunnen steunen.
  • Wil je daarnaast met eigen ogen zien wat er in Tanzania gebeurt? Maak dan je interesse kenbaar mee te willen gaan op onze volgende support trip, die hoogstwaarschijnlijk in november 2023 plaatsvindt. Het verplicht je nog tot niets, maar het geeft ons wel een indicatie omtrent de interesse, zodat wij hierop actie kunnen ondernemen. Dit kan je doen door ons te mailen.

Wij hopen ook op jullie steun in 2023!

Namens het bestuur van Stichting Florentina,
Rob Boogaard

Foto's

No items found.